Suomeksi : In EnglishPalvelupaketit.

kuuntele

1. KUUNTELEMITÄ ON PALVELU­MUOTOILU? MITÄ TARKOITTAA PALVELU­MUOTOILU­AJATTELU?


Toimintapaketti, jossa mennään palvelumuotoilun ytimeen. Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa, miksi meidän pitäisi osallistaa asiakasta ja miten? Ymmärretään tekemisen kautta.


ARVO: Ymmärrä miksi palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti on tärkeää, kasvata ja kehitä liiketoimintaasi ymmärtämällä asiakkaitasi. Erotu kilpailijoistasi.


HYÖTY: Pieni panostus – suuri hyöty tulevaisuuden liiketoiminnalle


1 pvä paketti
½ päivän paketti, osa muuta yhteistä tilaisuutta


ymmärrä

2. YMMÄRRÄARVOSTA ARVON­LUONTIIN


Ymmärretään miksi olemme olemassa, mitä me arvostamme ja mihin haluamme mennä, joka luo pohjan mitä arvoa luomme asiakkaalle, miten ja missä asiakkaamme ovat. Perusta omasta arvopohjasta asiakkaan oman arvoluonnin tukemiseen.


ARVO: ymmärretään kokonaisuus, organisaatio, asiakkaat ja kilpailijat. Vastaus keitä me olemme, miksi me teemme mitä teemme ja kenelle?


HYÖTY: Selkeä toimintasuunnitelma tavoitteita kohti


Arvoverstaat:
1. Verstas – NYKYTILANNE
Ennen 2. Verstasta - ASIAKASKARTOITUS / TIEDONKERUU
2. Verstas – TAVOITE
Teoista näkyväksi toimintamalliksi


ideoi

3. IDEOIIDEOINTI­VERSTAAT


Ideoidaan löydettyjen haasteiden tai tarpeiden pohjalta uusia käytäntöjä tai kehitetään jo olemassa olevaa palvelua paremmaksi


ARVO: ideoidaan täsmennetysti jo löydettyyn tarpeeseen ideointityökaluja käyttäen


HYÖTY: hallittu ideointi tuottaa tulosta ja jatkokehitys on helpompaa


Ideointiverstaat 1-2pvä:
- Tarpeiden kartoitus, jonka pohjalta ideointi toteutetaan. Valitaan tarpeeseen sopivat palvelumuotoilun työkalut
- Ideoiden konseptointi testausta vartenprosessi

4. PROSESSIPALVELU­MUOTOILU­PROSESSI


Kokonaisvaltainen asiakaslähtöinen kehittämisprosessi, joko uuden palvelun luomiseen tai vanhan palvelun kehittämiseen löydetyn asiakastarpeen mukaisesti


ARVO: Löydetystä tarpeesta toimivaksi palveluksi


HYÖTY: Sanoista tekoihin. Ei ainoastaan kivaa ideointia vaan oikeasti testaamaan ja kehittämään palvelua.


Iteratiivinen palvelumuotoiluprosessi:
Kuuntele, ymmärrä, ideoi, kehitä ja implementoi. Kokonainen palvelumuotoiluprosessi, jossa ensin ymmärretään miksi tehdään ja kenelle, testataan ideoita ja kehitetään palautteen mukaisesti.
Räätälöidään täysin tarpeiden mukaan.listen understand ideate process implementimplementoi

5. IMPLEMENTOI
JA ARVIOIVIE KÄYTÄN­TÖÖN


Konseptien kehityksen jälkeen jäädään usein miettimään miten ideat viedään käytäntöön. Yhdessä suunniteltu implementointi, resurssien määrittely sekä kommunikointi kaikkien palveluun osallistuvien kanssa luo selkeän toimintasuunnitelman palvelun käyttöön ottoon.

ARVO: Apua jalkauttamiseen hallitulla toimintasuunnitelmalla


HYÖTY: Et jää yksin ideoiden kanssa

MITTARIT, TAVOITTEET JA TULE­VAISUUS


Arviointi jää usein kehityksen ja toteutuksen jalkoihin. Siksi onkin tärkeää muistaa dokumentoida kehitysprosessia pitkin matkaa ja tuottaa jo alussa sellaisia tavoitteita, joidaan lopuksi peilata toteutuneeseen. Kehitetään yhdessä mittarit joilla tuloksia voidaan mitata sekä asiakkaan että liiketoiminnan kannalta. Ymmärretään kokonaisuus palveluntuotannossa ja luodaan ennakointikäytäntöjä asiakkaan että liiketoiminnan hyödyksi.

Yhteistyö verkostossa toimivien tulevaisuus-/ennakointigurujen kanssa!

ARVO: Tuodaan kehitystyö näkyväksi ja käsitetään tekojen vaikutus ja merkitys asiakkaalle sekä toiminnalle. Opitaan tehdystä työstä.


HYÖTY: KonkretiaANELJÄVIIS : 20100 Turku : +358 40 1911 020 : etunimi.sukunimi@a45.fi
© ANELJÄVIIS