Suomeksi : In EnglishMoikka.


“Mun mielestä palvelumuotoilijan työssä keskeisintä on ihmiset ja heidän ymmärtäminen. Olkoon he sitten asiakkaita, työntekijöitä, alihankkijoita tai pomoja - kaikkien toiveet ja tarpeet palvelukokemuksen muodostamisessa ovat kriittisiä.

Palvelukokemus on aina uniikki tilanne asiakkaalle. Kokemusta voidaan kuitenkin hallita ennakoimalla, kehittämällä ja kouluttamalla palveluun liittyviä ammattilaisia. Kokemus muodostuu näiden kaikkien saumattomasta yhteistyöstä ja oivalluksista. Kun se toimii, niin se näkyy. Palvelua halutaan käyttää ja se parhaimmillaan luo uutta, jotain mitä et edes odottanut.

Mun vahvuutena on tämän kokonaisuuden ymmärtäminen ja sen vieminen konkretian tasolle, jotta jokainen ymmärtää mistä on kyse.
Yhdessä luominen, kehittäminen ja testaaminen tuo toisaalta sen rungon mitä kautta kehitys pidetään koossa, mutta myös äärettömien mahdollisuuksien määrän mitä löytyy, kun uutta tai vanhaa palvelua kehitetään.

Kun asiakaskokemusta tai palveluita lähdetään yhdessä kehittämään, täytyy ensimmäisenä saavuttaa ymmärrys siitä mikä yritys on. Yhteisessä (päättäjät sekä työntekijät) verstaassa määritetään keitä me olemme, mitä me teemme ja miksi me teemme?. Miksi juuri sinä teet tätä työtä? Mitä se sinulle antaa? Tätä kautta rakennetaan yhdessä yrityksen identiteetti vastamaan niitä arvoja mitä yrityksen sisällä aidosti tunnetaan ja tarpeiden mukaan myös päivitetään yrityksen ‘vaatteet’ eli visuaalinen ulkonäkö vastaamaan sitä mitä yritys oikeasti on. Kun yrityksen sisällä arvomaailma on kunnossa, se näkyy ja kuuluu ulospäin. Asiakkaat hakeutuvat käyttämään sen yrityksen palveluita, joiden toiminta vastaa annettuja odotuksia ja joissa kokemus on kokonaisvaltaisesti toimiva. Tämä luo kilpailuetua ja lisää tuloksellisuutta. Palvelumuotoilun eri työkalujen avulla me pystymme yhdessä kehittämään liiketoimintaa haluttavaksi, toimivaksi ja tarpeelliseksi.

Kun arvopohja on kunnossa ja ollaan saavutettu yhteys asiakkaisiin, on helppo lähteä erottumaan muista luomalla palveluita, joita halutaan käyttää. Testataan, kokeillaan, erehdytään, opitaan, kehitetään ja onnistutaan palveluiden parissa.”


Annaliisa Salmelin

Annaliisa
Muotoilija

BA – Teollinen muotoilija
MBA – Service Innovation and Design

Tutustu taustaani LinkedIN:stä


ANELJÄVIIS : 20100 Turku : +358 40 1911 020 : etunimi.sukunimi@a45.fi
© ANELJÄVIIS