Suomeksi : In EnglishAsiakkaat ja projektit.


“Mun ydinosaaminen on kokonaisuuksien hallinnassa, kaikki osa-tekijät huomioon ottaen, niin että ideasta tuotetaan jotain oikeasti toimivaa. Konkreettista.”

Kuvien alta löydät joitain poimintoja asiakkaista ja heidän kanssaan tehdyistä projekteista.


HUB Turku


CraftCorner


ATR soft


Dotag


Lupa auttaa

Turun kaupunki /Hyvinvointitoimiala 2013


LM-Instruments


Turun kaupunki/ Konsernihallinto


Kovamäen tila


Annaliisa


HUB Turku


Jellow Factory Oy – Identiteetin ja tuotteen kehitys - Antsun sinappi

Jellow Factoryn kanssa luotiin ensin yhdessä perusta yrityksen identiteetille arvojen ja vision pohjalta. Jellow toimii tuotemarkkinoilla, jolloin oli myös tarve ulottaa identiteetin kehitys myös tuotepuolelle. Antsun sinappi -tuotemerkki uudistettiin kokonaan vastaamaan yrityksen arvomaailmaa ja määriteltyä identiteettiä.Kauppapuutarha Verso Oy

Yrityksen identiteetin luominen

“Yhteistyö on sujunut meidän mielestä hyvin ja asiallisesti, aikataulut ovat pitäneet ja työ on vastannut odotuksiamme. Oma arvomaailmamme on otettu lähtökohdaksi identiteetin kehittelyssä ja se vastaa asiakaskuntamme tarpeita.”

Tapani Leimu
Kauppapuutarha Verso Oy

ColdCompany Oy

Yrityksen identiteetin luonti ja tuotebrändäys

“A45 on toiminut Lunera-projektissa tuotteen graafisen ilmeen luojana. Annaliisa on idearikas ja positiivinen ja aikataulussa tarkasti pysyvä yhteistyökumppani. Lunera erottuu nyt apteekin hyllyssä ja helpottaa monen flunssaan sairastuneen oireita.”

Olli Ruuskanen
Professori, ColdCompany Oy, 2015LM-Instruments Oy

Yhteistyö: Nextfour Group Oy 2014

Medikaalilaitteen käyttöliittymän suunnittelu, käytettävyyden kehittäminen sekä graafinen suunnittelu

Medikaalilaitteen käyttöohjeiden suunnittelu ja toteutus

”DTS –järjestelmämme käyttöliittymän onnistunut viimeistely mukaanlukien selkeiden ikonien kehittäminen eri aktiviteeteille. Jatkumona UI-suunnittelulle A45 teki käyttökokemusskenaarioiden avulla hyvin ryhmitellyt käyttöohjeet DTS seurantajärjestelmämme RFID -lukijalle ja palvelimelle. Lisäsäksi RFID-lukijan käytöstä tehtiin erillinen pikaopas.”

Kari Lehtonen
LM-Instruments Oy, 2014

”Dental Tracking System, DTS, is used to record and track (chosen) activities made to the articles registered into the system. Articles can be different kinds dental hand instruments or materials like dental fillings.”Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy

Asiakas mukaan –palvelun luominen ja kokonaisvaltainen kehittäminen määrittelystä pilotointiin yhdessä asiakkaan ja loppukäyttäjän kanssa. Palvelua tukevien työkalujen luonti, suunnittelu ja kehitys.

ATR Soft Oy

ATR Soft Oy:n kanssa aloitettiin kokonaisvaltaisella yrityksen identiteetin kehitystyöllä sekä palveluiden kehittämisellä asiakaskeskeisempään suuntaan. Yrityksen palvelut mietittiin uudelleen asiakaspotentiaalin kasvattamiseksi sekä vanhojen asiakkaiden yhteistyön kehittämiseksi. Samalla uudistettiin yrityksen ilme sekä yrityksen tuotekategoria vastaamaan paremmin ATR Softin omaa, työntekijöiden luomaa arvomaailmaa. ATR:n kanssa yhteistyö jatkuu edelleen.

”A45 on auttanut meitä kehittämään yrityksemme, palveluidemme ja tuotteidemme visuaalista ilmettä ja käytettävyyttä yhä paremmaksi. Hänestä on tullut läheinen, tärkeä yhteistyökumppani, joka jatkuvasti yllättää laadukkaalla ja joustavalla palvelullaan. Häneltä löytyy aina vastaus tarpeisiimme ja usein hän ehdottaa sopivaa ratkaisua jo ennen kuin osaamme sitä kysyä tai edes huomanneet, että 'tarttis tehdä jotain'.”

Mika Reinilä
Toimitusjohtaja ATR Soft Oy, 2015ATR Soft Oy – IOT-palvelukehitys

ATR Soft Oy:n tarve oli tuotteistaa omaa ammattitaitoaan IoT-palveluissa. Määrittely vaiheessa päädyimme tuotteistamaan IoT:n aloitustyöpajan, jonka avulla ATR Soft pystyy antamaan lisätietoa tällä hetkellä kiinnostavasta aihealueesta ja helpottaa asiakkaan ostopäätöstä kehittää omaa liiketoimintaa tukevaa IoT-ratkaisua.

Aiemmat asiakastutkimukset olivat osoittaneet, että IoT:n tietämyksessä ja ymmärryksessä oli asiakkailla puutteita. Tämän tiedon valossa pystyttiin kehittämään palvelu vastaamaan suoraan asiakkaan tarpeita. Samalla kehitettiin ja konkretisoitiin ATR:n omia prosesseja tukemaan IoT:n kehitystyötä.

”Asiakaslähtöisyys on tärkeä asia ja se oli hyvin huomioitua palvelun kehityksessä, koska koko visualisointi lähti liikkeelle asiakkaan persoonasta, odotuksista sekä tarpeista.
• Kun asia visualisoitiin, varmistettiin sillä, että kaikki osa-alueet huomioidaan
• Visualisoinnista näki kokonaisuuden helposti
• Järjestelmällinen työkalu tuki hyvin pohdintaa ja samalla helpotti, nopeutti ja tehosti työskentelyä
• Kehitystyön molemminpuolinen ymmärrys visualisoinnin kautta takasi tulevan palvelun laadun”

Mira Ekbom
IoT account executive, ATR Soft OyCustomTools

ATR Softin tarjoaman tuotteen kehitystyö sekä ilmeen visualisointi

“A45 was a logical choice for us since they have provided the same level of flexibility and quality that we must deliver, in our turns, to our CustomTools customers. As a marketing and design services provider, Annaliisa has proven to have an in-depth design and conceptual knowledge. She has also taken our marketing strategy to the next level. Over the years, we have received many positive feedbacks from the work that A45 has committed for CustomTools from our partners and customers.”

Francois Simon
CustomTools, Sales manager, 2015Premode Oy

Yrityksen olemassa olevan identiteetin sekä palveluiden kehittäminen

“Annaliisan kanssa ollaan yhdessä kehitetty ja ideoitu Premoden toimintaa kokonaisvaltaisesti. Työskentely on ollut joustavaa ja välitöntä - yhteisten ideointiverstaiden aikana välillä nauretaan ja välillä väännetään niskoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Yhteistyö on jatkunut myös muiden yhteisten projektien kautta.“

Aki Vänskä
Toimitusjohtaja, Premode OyPremode Oy – Dotag applikaatio

Premode Oy:n Dotag applikaation kehittäminen yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Dotag on mobiilisovellus, jolla helpotetaan työmaaraporttien ja -muistiinpanojen tuottamista ja organisointia.

“Visualisoinnin hyödyt näkyivät koko palvelun kehityksen ajan yhteisen ymmärryksen saavuttamisella. Ilman visualisointeja emme olisi pystyneet kehittämään palvelua asiakas- ja käyttäjälähtöisesti, sillä juuri käytettävyysskenaariot auttoivat meitä ymmärtämään mitkä olivat suurimmat haasteet palvelun luomisessa, niin että se ei tee tämänhetkisestä tilanteesta monimutkaisempaa. Konkretisoimalla tilanteet, pystyimme näkemään käyttäjän käymät vaiheet läpi ja vastaamaan niihin kehittämällä palvelutuokioita paremmiksi.”

Kaarinan kaupunki – palvelukartan visualisointi

Kaarinan kaupungin mielenterveys ja päihdepalveluiden palvelukartan kokoaminen, suunnittelu ja toteutus.Kauniaisten kaupunki / Hyvinvointitoimiala

Kauniaislaisten kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä avoin keskustelu- /tiedonkeruu ilta yhdessä eri palvelun tarjoajien sekä A45:n kesken käyttäen asiakaslähtöisen kehittämisen työkaluja.

“Asukasillassa olleet perheet olivat illan jälkeen toiveikkaita. Toiveikkaita siitä, että heille/perheenjäsenelle löytyisi hyvä paikka asua, nyt kun heitä on kuultu.”

Jaana Myhrberg
Sosiaalipalvelupäällikkö, Kauniaisten kaupunki, 2014

Osallistujien kommentteja:
”Kiitos mukavasta illasta ja kiitos materiaalista”
“Työpisteet hyviä ja luovasti kehiteltyjä”
”Osallistujia oli mukavasti”
”Illassa oli hyvä, kun saatiin niin perheenjäsenten + muuttajien äänet kuuluviin”
”Hyvää oli myös se, että ajatuksia/tuntemuksia käsiteltiin niin monelta eri kannalta (pelko, toiveet, ideat ym.)”Kauniaisten kaupunki – Maahanmuuttopalveluiden kehitys

Kauniaisten kaupungin maahanmuuttopalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun ja työnohjauksen menetelmin. Työ toteutettiin yhdessä julkisen ja kolmannen sektorin sekä maahanmuuttajien kesken. A45:den yhteistyökumppanina toimi Saana Nybom, työnohjaaja, Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy.

Työn ensimmäisenä tavoitteena oli määrittää kauniaislaiset maahanmuuttopalveluiden toimijat yksityiseltä, julkiselta (sivistys, sosiaali, terveys, jne. ) ja kolmannelta sektorilta (vapaaehtoisjärjestöt). Kartoitus järjestettiin avoimena keskustelutilaisuutena/- verstaana maahanmuuttopalveluiden toimijoiden kesken.

Toisena tavoitteena oli Asiakasymmärrys –verstas. Se järjestettiin maahanmuuttajien kesken jossa käsiteltiin yhdessä maahanmuuttajien kanssa koordinaattorin toimeen liittyviä tarpeita ja toiveita. Tarkoituksena oli sopivin työkaluin avata keskustelua maahanmuuttajien tarpeista Kauniaisissa ja miten koordinaattori voisi olla osana heidän onnistuvaa kotouttamistaan.Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen kunta – Yhteinen kuntamme -hanke

Yhteinen kuntamme –hankkeen loppuraportin visualisointi ja toteutus sekä pehmeäkantiseksi kirjaksi että nettiversioksi.Liedon kunta – Perhekeskuksen palvelukartta

Liedon perhekeskuksen palveluiden kokoaminen ja visualisointi hyvinvoinnin ammattilaisten työn tukemiseksi. Työn tuloksena tehtiin palvelukartta sekä palveluviuhka, jotka toimivat työkaluina asiakastyössä.Raision kaupunki – Lupa auttaa –hanke

Lupa auttaa –hankkeen loppuraportin luominen, kuvitustyö sekä totetutus yhdessä asiakkaan kanssa.Sauvon kunta – Työyhteisön kehittäminen

Sauvon Perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja koko henkilöstön yhteinen Työyhteisönkehittämispäivä. Tavoitteena oli kirkastaa yhteistä arvomaailmaa, työyhteisön Rooleja sekä konkretisoida työprosesseja.Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala

Turun kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon toimintamallikonseptin kehittäminen ja uusien palveluinnovaatioiden löytäminen. Projekti toteutettiin syksyn 2012 aikana. Tavoitteena kehitystyössä oli löytää yhteinen toimintamallikonsepti palvelun ammattilaisten sekä asiakkaiden ehdoin, tutustua palvelumuotoilun menetelmiin ja saattaa palvelunammattilaiset yhteisen kehityspöydän ääreen. Innovaatioprosessi toteutettiin yhdessä ympärivuorokautisen hoidon vs. johtajan Kirsi Kiviniemen kanssa.

“Pidin erityisesti siitä, että aihetta lähestyttiin alustuksen jälkeen ryhmätöillä. Se toi asian vielä lähemmäs. Sain paljon konkreettista ajateltavaa ja vinkkejä miten voisimme hyödyntää palvelumuotoilua. Kaiken kaikkiaan pidän tärkeänä yhteistä tapaamista ja sitä, että saataisiin yhtenäistä näkemystä siitä, mihin olemme menossa ja miten.”

Projektiin osallistunut henkilö


“Yhteistyö muiden toimijoiden esim. kotihoidon ja omaishoidonohjaajien kanssa koettiin erittäin tervetulleeksi. Vertsaissa tulikin hyvin esiin miten eri tavoin nämä toimijat näkivät asiakkaan ja hänen tarpeensa. Oli upeaa nähdä miten ryhmätöiden edetessä myös ymmärrys asiakkaan näkökulmasta kasvoi ja pystyimme ajattelemaan hoitomuotoa kokonaisuutena eikä vain omasta näkökulmasta.”Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hallinnoima Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) –hankkeen toimintamallin alustamisen palvelumuotoilupilotti. Palvelumuotoilupilotin tarkoituksena oli projektihenkilöstön osallistaminen palvelumuotoiluprosessin kulkuun yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Tavoitteena oli luoda uusi toimintakäytäntö yhteiselle kehittämiselle asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja käyttäen. Tarkoituksena oli sisäistää palvelumuotoiluajattelu toimintatavaksi projektihenkilöstölle, jotta uusia sekä vanhoja palveluita voidaan kehittää yhdessä kuntalaisen, asiakkaan kanssa.

“A45:n työtapa projektissa oli hyvä. Tarkoituksena hankkeessa oli nostaa tietoisuutta palvelumuotoilun mahdollisuuksista varsin vaikeassa ”maastossa” – sosiaali- ja terveyspalvelujen moniammatillisessa työympäristössä, johon kohdistuu monenlaisia haasteita parempien palvelujen ja vaateita tehokkaamman toimintatavan puolesta. Kyse oli yhteisestä oppimisprosessista, joka avasi näkökulmia. Toivottavasti kehitystyö jatkuu tästä eteenpäin suotuisissa merkeissä idealla, että voisimme jatkossa tarjota turkulaisille paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäville potilaille heidän tarpeisiinsa nähden entistä tarkoituksenmukaisempia palvelukonsepteja.”

Petri Virtanen
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan palvelutuotantojohtaja, 2013


“Asiakaslähtöisyys. Olimme ajatelleet tehdä pitkäaikaissairaille potilaille jotain vastaavaa. Tämä ajattelutapa syveni päivillä ja käsitys siitä, että heitä pitää (potilaita) ottaa enemmän mukaan kehittämiseen jatkossa. Tätä pidän ehkä tärkeimpänä. Sitten toki opin uutta näistä tekniikoista ja työkaluista, mutta periaatteellinen ajatus nousi itselläni vielä tärkeimmäksi.”

Palaute verstaisiin osallistuneelta henkilöltä
Turun kaupunki / Vapaa-aikatoimi

Drop-out hankkeen asiakasverstaiden että tekijätiimin fasilitointi asiakaslähtöisin menetelmin

“Hallitset hyvin työpajatyöskentelyn ja fasilitoinnin. Saat innostettua ihmiset mukaan ja pystyt saattamaan asiat loppuun asti, mikä ei aina ole aivan helppoa. Palvelumuotoilun menetelmät ja työprosessi voivat ensikertaiselle näyttäytyä monimutkaisina ja turhan pitkäkestoisina mutta sinulla on määrätietoisuutta ja kärsivällisyyttä johdattaa osallistujat maaliin asti. Huomioit hyvin erilaiset ihmiset ja saat heihin otettua hyvin kontaktia vieraisiin ihmisiin. Materiaalin visualisointi on ollut erinomaista ja siitä on ollut suuri apu meille.”

Toni Ekroos
Hankekoordinaattori, EVIVA-toimintaohjelmaTurun kaupunki – Kaupunkiympäristötoimi – Digiopasnäyttöjen suunnittelu

Turun kaupunkiympäristötoimialan ympäristönsuojelu ylläpitää luontokeskusta Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Ruissalossa. Projektin tavoitteena oli tuottaa tilaan digiopasnäytöt, joiden kautta annetaan informaatiota Ruissalon luonnosta ja historiasta. Projekti toteutettiin kahdessa osiossa, jossa ensimmäisessä ensin tarkkaan kartoitettiin lähtötilanteet, osapuolien tarpeet ja toiveet, tekniset vaatimukset sekä määriteltiin kohderymien odotuksia ja tarpeita. Toinen vaihe keskittyi sisällön tuotantoon, käyttöliittymän suunnitteluun ja testaus että kehitystyöhön. Projekti jatkui vielä toisen vaiheen jälkeen, jossa edelleen ohjelmistoa kehitettiin käyttäjien kokemusten mukaan.

Learning Group Helsinki - Keuda – Opetustyö

Palvelumuotoilun kurssin suunnittelu ja opettaminen yhdessä Learnig Group Helsingin kanssa. Keuda on Keski-Uudenmaan johtava nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjä.Turun ammattikorkeakoulu - Palvelumuotoilukurssi

Palvelumuotoilukurssin suunnittelu ja opetus yhdessä Turun ammattikorkeakoulun opettajan Markku Seppälän kanssa. Kurssi pidettiin Muotoilija AMK -linjan opiskelijoille.

Palveluyhdistys Kaseva ry – Seminaarin livekuvitus

Palveluyhdisty Kaseva ry järjesti Kaarinan Kaarina talossa Kansalaistoiminnan seminaarin. Seminaarin tavoite oli jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia, keskustella avoimesti Kaarinan mahdollisuuksista ja lisätä ymmärrystä Kaarinan kansalaistoiminnan kehittämistoiveista. Seminaari tallennettiin graafisiksi muistiinpanoiksi tilaisuuden aikana.Taitoliitto / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Kolmen toimijan yhteisen käsityökeskuksen CraftCornerin palvelukonseptin ja identiteetin kehittäminen vastaamaan toimijoiden liiketoiminnallisia sekä asiakkaiden tarpeita.Turun kaupunkilähetys ry – Tukenasi.fi identiteetin ja palveluiden kehittäminen

Turun kaupunkilähetys ry:n kanssa yhteistyötä tehdään tarpeiden mukaisesti ja yhteisen vision määrittelemällä tavalla. Tukenasi.fi tarjoaa vapaaehtoispalveluita sekä nuorille että ikäihmisille. Palveluita ja markkinointimaateriaalia on yhdessä suunniteltu ja toteutettu jo pitkään jatkuneen yhteistyön tuloksena.Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry – Perhelinja-palvelun kehitystyö

Järjestöt on the Road -hankkeen Perhelinja-palvelun palveluiden selkeyttäminen ja kehittäminen kohderymien tarpeiden mukaisesti. Palveluun liittyvien työkalujen ja materiaalien luominen ja toteutus yhdessä hankkeen henkilöstön ja mainostoimiston kanssa.Vanhustyön keskusliitto – Palvelun kehitys

VTK:n hallinoiman Vanheneminen.fi -hankkeeseen liittyvän työpajan suunnittelu, fasilitointi ja purku annetun lähtömateriaalin mukaisesti.

ISS Palvelut

Palvelumuotoilun avulla tehty kehitystyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, fasilitointi. Kohde: Kallanranta KuopioMaster Thesis MBA

Laurea University of Applied Sciences, Degree Program in Service Innovation and Design

Master Thesis 2014: Successful Service Development in the Public Sector: a Case study of a Service Design Project Carried out in Short-Term Care Services in the Town of TurkuMitä hyötyä on palvelumuotoilusta? 2017

Laurea ammattikorkeakoulun julkaisu. Julkaisussa Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstö, yhteistyökumppanit ja opiskelijat kertovat omia kokemuksiaan ja pohdintoja palvelumuotoilusta. Yksi kirjoittajista.Turun kehityskeskus / Visit Business Turku

Virtuaalisen business turku alustan palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisin menetelmin sekä käytettävyyden ja grafiikan suunnittelu.

“Ammattilainen, helppo ja mukava työskennellä. Hyvä kokonaisuus, selkeä paketti asiakkaalle.”

Hele Kaunismäki
Projektipäällikkö / Vierailu- ja innovaatiokeskus
Turun seudun kehittämiskeskus

ANELJÄVIIS : 20100 Turku : +358 40 1911 020 : etunimi.sukunimi@a45.fi
© ANELJÄVIIS