Suomeksi : In EnglishAsiakkaat ja projektit.


“Mun ydinosaaminen on kokonaisuuksien hallinnassa, kaikki osa-tekijät huomioon ottaen, niin että ideasta tuotetaan jotain oikeasti toimivaa. Konkreettista.”

Kuvien alta löydät joitain poimintoja asiakkaista ja heidän kanssaan tehdyistä projekteista.


CraftCorner


CraftCorner


ATR soft


Visit Business Turku


Turun kaupunki /Hyvinvointitoimiala 2012


Master Thesis MBA


Kauniaisten kaupunki / Hyvinvointitoimiala


Premode


Turun kaupunki /Hyvinvointitoimiala 2013


LM-Instruments


Turun kaupunki/ Konsernihallinto


Kauppapuutarha Verso
Ami Avellán Jewellery 2014

Yrityksen identiteetin luominen ja palveluiden kehitysATR Soft Oy 2012-15

Kokonaisvaltainen yrityksen identiteetin kehitys ja palveluiden suunnittelu asiakaslähtöisesi. Yrityksen palvelut mietittiin uudelleen asiakaspotentiaalin kasvattamiseksi sekä vanhojen asiakkaiden yhteistyön kehittämiseksi. Samalla uudistettiin yrityksen ilme sekä yrityksen tuotekategoria vastaamaan paremmin ATR Softin omaa, työntekijöiden luomaa arvomaailmaa.

“A45 on auttanut meitä kehittämään yrityksemme, palveluidemme ja tuotteidemme visuaalista ilmettä ja käytettävyyttä yhä paremmaksi. Hänestä on tullut läheinen, tärkeä yhteistyökumppani, joka jatkuvasti yllättää laadukkaalla ja joustavalla palvelullaan. Häneltä löytyy aina vastaus tarpeisiimme ja usein hän ehdottaa sopivaa ratkaisua jo ennen kuin osaamme sitä kysyä tai edes huomanneet, että 'tarttis tehdä jotain'.”

Mika Reinilä
Toimitusjohtaja ATR Soft Oy, 2015CustomTools

ATR Softin tarjoaman tuotteen kehitystyö sekä ilmeen visualisointi

“A45 was a logical choice for us since they have provided the same level of flexibility and quality that we must deliver, in our turns, to our CustomTools customers. As a marketing and design services provider, Annaliisa has proven to have an in-depth design and conceptual knowledge. She has also taken our marketing strategy to the next level. Over the years, we have received many positive feedbacks from the work that A45 has committed for CustomTools from our partners and customers.”

Francois Simon
CustomTools, Sales manager, 2015Akademiska Orkestern 2012

Graafinen suunnittelu esityksen markkinointimateriaaliinColdCompany Oy 2012/14

Yrityksen identiteetin luonti ja tuotebrändäys

“A45 on toiminut Lunera-projektissa tuotteen graafisen ilmeen luojana. Annaliisa on idearikas ja positiivinen ja aikataulussa tarkasti pysyvä yhteistyökumppani. Lunera erottuu nyt apteekin hyllyssä ja helpottaa monen flunssaan sairastuneen oireita.”

Olli Ruuskanen
Professori, ColdCompany Oy, 2015Diakoniakeskus, Turku / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä 2012

Graafinen suunnittelu Vilkun sekä Suurella sydämellä -hankkeen markkinointimateriaaliin

“Annaliisa on monipuolinen visionääri, jonka kanssa on ollut hyvä tehdä yhteistyötä. Olemme tyytyväisiä hänen käden jälkeen meidän toiminnan kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tässä muutamia asioita, joissa olen saanut hyvää palvelua A45 yritykseltä.”

Nina Tulonen
Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä, Diakoniakeskus Turku, 2015Int2000 Oy 2014

Yrityksen identiteetin luominen sekä palveluiden kehittäminen

“Pääsimme A45:n kanssa tehdyn projektin johdosta nopeasti tuloksiin ja saimme uudistettua niin yrityksen sisäistä ilmapiiriä kuin asiakkaiden kanssa tehtävää kanssakäymistä. Yrityksen ilmeestä saatiin oikeasti henkilöstön arvojen mukainen ja palveluportfolioon luotiin tuoretta näkökulmaa. Olemme todella tyytyväisiä lopputuloksiin ja yhteistyön toimivuuteen!”

Henri Virtanen
CEO, Int2000 Oy, 2015ISS Palvelut 2015

Palvelumuotoilun avulla tehty kehitystyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, fasilitointi. Kohde: Kallanranta KuopioKauniaisten kaupunki / Hyvinvointitoimiala 2014

Kauniaislaisten kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä avoin keskustelu- /tiedonkeruu ilta yhdessä eri palvelun tarjoajien sekä A45:n kesken käyttäen asiakaslähtöisen kehittämisen työkaluja.

“Asukasillassa olleet perheet olivat illan jälkeen toiveikkaita. Toiveikkaita siitä, että heille/perheenjäsenelle löytyisi hyvä paikka asua, nyt kun heitä on kuultu.”

Jaana Myhrberg
Sosiaalipalvelupäällikkö, Kauniaisten kaupunki, 2014

Osallistujien kommentteja:
”Kiitos mukavasta illasta ja kiitos materiaalista”
“Työpisteet hyviä ja luovasti kehiteltyjä”
”Osallistujia oli mukavasti”
”Illassa oli hyvä, kun saatiin niin perheenjäsenten + muuttajien äänet kuuluviin”
”Hyvää oli myös se, että ajatuksia/tuntemuksia käsiteltiin niin monelta eri kannalta (pelko, toiveet, ideat ym.)”Kauppapuutarha Verso Oy 2013

Yrityksen identiteetin luominen

“Yhteistyö on sujunut meidän mielestä hyvin ja asiallisesti, aikataulut ovat pitäneet ja työ on vastannut odotuksiamme. Oma arvomaailmamme on otettu lähtökohdaksi identiteetin kehittelyssä ja se vastaa asiakaskuntamme tarpeita.”

Tapani Leimu
Kauppapuutarha Verso OyKatankontit 2012/2014

Yrityksen identiteetin luominen ja palvelujen tuotteistaminen sekä palvelupolkujen havainnollistaminen.

“Pyysin Annaliisaa avuksi selkeyttämään ja fokusoimaan yritystoimintaani. Nopeasti hän pystyi saamaan kaiken olennaisen näkyväksi ja määrätietoisesti auttoi minua kohti täsmennettyä brändiä ja uusia tavoitteita. Hän ei pelkästään tee yritysilmettä, vaan huomio koko kentän ja osaa loistavasti heittäytyä asiakkaan silmiksi ja korviksi saaden samalla yrityksestä kaiken parahaan esille.”

Kata Koskinen
Katankontit, 2014LM-Instruments Oy 2014

Yhteistyö: Nextfour Group Oy 2014

Medikaalilaitteen käyttöliittymän suunnittelu, käytettävyyden kehittäminen sekä graafinen suunnittelu

Medikaalilaitteen käyttöohjeiden suunnittelu ja toteutus

”DTS –järjestelmämme käyttöliittymän onnistunut viimeistely mukaanlukien selkeiden ikonien kehittäminen eri aktiviteeteille. Jatkumona UI-suunnittelulle A45 teki käyttökokemusskenaarioiden avulla hyvin ryhmitellyt käyttöohjeet DTS seurantajärjestelmämme RFID -lukijalle ja palvelimelle. Lisäsäksi RFID-lukijan käytöstä tehtiin erillinen pikaopas.”

Kari Lehtonen
LM-Instruments Oy, 2014

”Dental Tracking System, DTS, is used to record and track (chosen) activities made to the articles registered into the system. Articles can be different kinds dental hand instruments or materials like dental fillings.”Premode Oy 2013

Yrityksen olemassa olevan identiteetin sekä palveluiden kehittäminen

“Annaliisan kanssa ollaan yhdessä kehitetty ja ideoitu Premoden toimintaa kokonaisvaltaisesti. Työskentely on ollut joustavaa ja välitöntä - yhteisten ideointiverstaiden aikana välillä nauretaan ja välillä väännetään niskoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Yhteistyö on jatkunut myös muiden yhteisten projektien kautta.“

Aki Vänskä
Toimitusjohtaja, Premode OyRemoteMX Oy 2011/13

Arvoverkon määrittäminen sekä palveluaihioitten kehitys palvelumuotoilun keinoinSecutek Oy 2014

Yrityksen identiteetin luominen sekä palveluiden kehittäminenTaitoliitto 2014

Kolmen toimijan yhteisen käsityökeskuksen CraftCornerin palvelukonseptin ja identiteetin kehittäminen vastaamaan toimijoiden liiketoiminnallisia sekä asiakkaiden tarpeita.Turun kaupunki /Hyvinvointitoimiala 2012

Turun kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon toimintamallikonseptin kehittäminen ja uusien palveluinnovaatioiden löytäminen. Projekti toteutettiin syksyn 2012 aikana. Tavoitteena kehitystyössä oli löytää yhteinen toimintamallikonsepti palvelun ammattilaisten sekä asiakkaiden ehdoin, tutustua palvelumuotoilun menetelmiin ja saattaa palvelunammattilaiset yhteisen kehityspöydän ääreen. Innovaatioprosessi toteutettiin yhdessä ympärivuorokautisen hoidon vs. johtajan Kirsi Kiviniemen kanssa.

“Pidin erityisesti siitä, että aihetta lähestyttiin alustuksen jälkeen ryhmätöillä. Se toi asian vielä lähemmäs. Sain paljon konkreettista ajateltavaa ja vinkkejä miten voisimme hyödyntää palvelumuotoilua. Kaiken kaikkiaan pidän tärkeänä yhteistä tapaamista ja sitä, että saataisiin yhtenäistä näkemystä siitä, mihin olemme menossa ja miten.”

Projektiin osallistunut henkilö


“Yhteistyö muiden toimijoiden esim. kotihoidon ja omaishoidonohjaajien kanssa koettiin erittäin tervetulleeksi. Vertsaissa tulikin hyvin esiin miten eri tavoin nämä toimijat näkivät asiakkaan ja hänen tarpeensa. Oli upeaa nähdä miten ryhmätöiden edetessä myös ymmärrys asiakkaan näkökulmasta kasvoi ja pystyimme ajattelemaan hoitomuotoa kokonaisuutena eikä vain omasta näkökulmasta.”Master Thesis MBA 2014

Laurea University of Applied Sciences, Degree Program in Service Innovation and Design

Master Thesis 2014: Successful Service Development in the Public Sector: a Case study of a Service Design Project Carried out in Short-Term Care Services in the Town of TurkuTurun kaupunki /Hyvinvointitoimiala 2013

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan hallinnoima Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) –hankkeen toimintamallin alustamisen palvelumuotoilupilotti. Palvelumuotoilupilotin tarkoituksena oli projektihenkilöstön osallistaminen palvelumuotoiluprosessin kulkuun yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Tavoitteena oli luoda uusi toimintakäytäntö yhteiselle kehittämiselle asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja käyttäen. Tarkoituksena oli sisäistää palvelumuotoiluajattelu toimintatavaksi projektihenkilöstölle, jotta uusia sekä vanhoja palveluita voidaan kehittää yhdessä kuntalaisen, asiakkaan kanssa.

“A45:n työtapa projektissa oli hyvä. Tarkoituksena hankkeessa oli nostaa tietoisuutta palvelumuotoilun mahdollisuuksista varsin vaikeassa ”maastossa” – sosiaali- ja terveyspalvelujen moniammatillisessa työympäristössä, johon kohdistuu monenlaisia haasteita parempien palvelujen ja vaateita tehokkaamman toimintatavan puolesta. Kyse oli yhteisestä oppimisprosessista, joka avasi näkökulmia. Toivottavasti kehitystyö jatkuu tästä eteenpäin suotuisissa merkeissä idealla, että voisimme jatkossa tarjota turkulaisille paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäville potilaille heidän tarpeisiinsa nähden entistä tarkoituksenmukaisempia palvelukonsepteja.”

Petri Virtanen
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan palvelutuotantojohtaja, 2013


“Asiakaslähtöisyys. Olimme ajatelleet tehdä pitkäaikaissairaille potilaille jotain vastaavaa. Tämä ajattelutapa syveni päivillä ja käsitys siitä, että heitä pitää (potilaita) ottaa enemmän mukaan kehittämiseen jatkossa. Tätä pidän ehkä tärkeimpänä. Sitten toki opin uutta näistä tekniikoista ja työkaluista, mutta periaatteellinen ajatus nousi itselläni vielä tärkeimmäksi.”

Palaute verstaisiin osallistuneelta henkilöltä
Turun kaupunki/ Konsernihallinto 2012

Turun kaupungin kuntakokeiluhankkeen, Varissuotakuu, toimintamallin kehittäminen palvelumuotoilun keinoin.Turun kaupunki/ Konsernihallinto 2013

Turun kaupungin Osallisena Suomessa –hankkeen jatkokehityspalaverien fasilitointi asiakaslähtöisin menetelmin.Turun kaupunki/ Vapaa-aikatoimi 2015

Drop-out hankkeen asiakasverstaiden että tekijätiimin fasilitointi asiakaslähtöisin menetelmin

“Hallitset hyvin työpajatyöskentelyn ja fasilitoinnin. Saat innostettua ihmiset mukaan ja pystyt saattamaan asiat loppuun asti, mikä ei aina ole aivan helppoa. Palvelumuotoilun menetelmät ja työprosessi voivat ensikertaiselle näyttäytyä monimutkaisina ja turhan pitkäkestoisina mutta sinulla on määrätietoisuutta ja kärsivällisyyttä johdattaa osallistujat maaliin asti. Huomioit hyvin erilaiset ihmiset ja saat heihin otettua hyvin kontaktia vieraisiin ihmisiin. Materiaalin visualisointi on ollut erinomaista ja siitä on ollut suuri apu meille.”

Toni Ekroos
Hankekoordinaattori, EVIVA-toimintaohjelmaTurun kehityskeskus/ Visit Business Turku 2014

Virtuaalisen business turku alustan palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisin menetelmin sekä käytettävyyden ja grafiikan suunnittelu.

“Ammattilainen, helppo ja mukava työskennellä. Hyvä kokonaisuus, selkeä paketti asiakkaalle.”

Hele Kaunismäki
Projektipäällikkö / Vierailu- ja innovaatiokeskus
Turun seudun kehittämiskeskus

A45 logo

ANELJÄVIIS : 20100 Turku : +358 40 1911 020 : etunimi.sukunimi@a45.fi
© ANELJÄVIIS